Cenas

Tāmēšanas pakalpojumu galīgā cena ir atkarīga no:

  • būvobjekta tipa
  • projekta sastāva un projekta dokumentācijas izejas datu kvalitātes;
  • termiņiem, kādos nepieciešams veikt aprēķinus;
  • pasūtītāja individuālām prasībām pret gala rezultātu.

Tāpēc tāmes sastādīšanas izmaksas ir individuāls jautājums. Precīzas tāmes sastādīšanas izmaksas būs iespējams aprēķināt pēc visas projekta informācijas saņemšanas. Ir svarīgi saprast izdevīgumu, ko Jūs iegūsiet, saņemot pareizi sagatavotu tāmi, kas sastādīta pie mums:

  • pateicoties mūsu darba rezultātam praktiski visos gadījumos Jūs varēsiet ietaupīt ievērojamus līdzekļus, jo mūsu aprēķinos tiks atspoguļotas reālās celtniecības izmaksas, piedāvājot Jums mūsu neatkarīgo vērtējumu. Tādējādi jau pirms celtniecības uzsākšanas ieekonomētā naudas summa vairākkārtīgi segs izmaksas par mūsu pakalpojumiem.
  • mēs neesam būvuzņēmums un neesam ieinteresēti tādas tāmes sastādīšanā (un pēc tam arī Jūsu būvdarbu veikšanā), lai Jūs sava projekta īstenošanā iztērētu vairāk nekā tas būtu nepieciešams. Gluži pretēji - esam ieinteresēti cik vien iespējams precīzi atspoguļot paredzamās būvniecības reālās izmaksas.