Izpildes termiņi

Tāmes sagatavošanas termiņi ir lielā mērā atkarīgi no tāmējamā objekta lieluma un izejas datu kvalitātes, kā arī no pasūtītāja prasībām. Tas var aizņemt dažas dienas vai pat nedēļas pēc visas nepieciešamās dokumentācijas saņemšanas brīža. Par izpildes termiņiem ar katru klientu mēs vienojāmies individuāli. Atsevišķos gadījumos esam gatavi mobilizēt visus savus resursus un strādāt savu klientu labā arī brīvdienās un svētku dienās. Šādos gadījumos izpildes termiņi un pakalpojumu cenas tiek atrunātas atsevišķi.