По русски
+371 237 77 237

Tāmēšanas birojā BAZIS SOLUTIONS strādā pieredzējuši sava aroda speciālisti - sertificēti tāmētāji. Galvenie firmas darbības virzieni ir tāmju sastādīšana un aizstāvēšana, tāmju ekspertīze, būvdarbu apjomu sagatavošana un pārbaude.

Jebkuri celtniecības darbi - jaunās ēkas būvniecība, esošās ēkas rekonstrukcija, renovācija vai remonts - sākas ar tāmes sastādīšanu. Tāme ir pamatdokuments sekmīgai projekta īstenošanai, kurā tiek atspoguļotas materiālu cenas, darbaspēka pakalpojumu izmaksas, mehānismi.

Tāmēšanas pakalpojumi

Tāmju sastādīšana

Būvniecības tāme – ir dokuments, kurā tiek atspoguļots būvniecības izmaksu aprēķins. Šis aprēķins tiek sastādīts pamatojoties uz projekta dokumentāciju.

Tāmju ekspertīze

Tāmju dokumentācijas pārbaude dod iespēju atklāt nepilnības jau sagatavotā tāmē. Kļūdas tāmēs var novest pie ievērojama celtniecības projektam atvēlētā budžeta pārtēriņa.

Būvdarbu apjomu sagatavošana un pārbaude

Būvdarbu apjoms – veicamo būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts projekta dokumentācijā un atspoguļo detalizētu un precīzu veicamo darbu aprakstu.

Pieteikties konsultācijai

Minēsim tikai dažus iemeslus, lai Jūs izvēlētos tieši mūsu pakalpojumus:

1. Ievērojama darba pieredze

Savas darbības laikā vairāku gadu garumā mūsu speciālisti ir sastādījuši un sekmīgi aizstāvējuši vairākus tūkstošus tāmju. Mūsu speciālisti ir sastādījuši privāto un valsts iepirkumu tāmes, gatavojuši Eiropas projektu kontroltāmes. Varam garantēt, ka zinām pilnīgi visu par tāmēm.

2. Individuāla pieeja pret katru klientu

Esam pārliecināti, ka katram klientam ir nepieciešama individuāla pieeja, kas gala rezultātā nodrošina izvirzītā uzdevuma izpildi visaugstākajā līmenī un ar maksimālu efektivitāti.

3. Tāmju aizstāvēšana, piesaistot mūsu speciālistu

Mēs vienmēr aizstāvēsim Jūsu intereses. Nepieciešamības gadījumā mūsu speciālists piedalīsies sarunās ar Jūsu projekta iespējamo darbuzņēmēju.

4. Pieejamas cenas

Cenas par tāmēšanas pakalpojumiem tiek aprēķinātas individuāli. Pastāvīgajiem klientiem tiek piešķirtas atlaides visa veida pakalpojumiem.

Klientu atsauksmes
Kā kļūt par mūsu klientu? +371 237 77 237