Tāmēšanas pakalpojumi

Esam gatavi piedāvāt pakalpojumus celtniecības tāmju sagatavošanas jomā un to pārbaudi, ņemot vērā spēkā esošo LBN 501-15 normatīvu.

Tāmju sastādīšana

Būvniecības tāme – ir dokuments, kurā tiek atspoguļots būvniecības izmaksu aprēķins. Šis aprēķins tiek sastādīts pamatojoties uz projekta dokumentāciju. Tikai tāda tāme, ko sastādījis pieredzējis tāmētājs noteiks reālās projekta realizācijas izmaksas - celtniecībai nepieciešamo būvizstrādājumu (būvmateriālu, būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu nomas, darbaspēka pakalpojumu un mehānismu izmaksas, kā arī virsizdevumus un būvkompānijas peļņu. Kļūdas tāmē var novest pie papildu finansiāliem zaudējumiem celtniecības laikā.  Sīkāk par būvizmaksu noteikšanas kārtību var izlasīt noteikumos par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-15 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"

Tāmju ekspertīze

Tāmju dokumentācijas pārbaude dod iespēju atklāt nepilnības jau sagatavotā tāmē. Kļūdas tāmēs var novest pie ievērojama celtniecības projektam atvēlētā budžeta pārtēriņa. Mūsu uzņēmums piedāvā neatkarīgus tāmju ekspertīzes pakalpojumus. Mēs rūpīgi pārbaudīsim Jūsu tāmi un sniegsim slēdzienu par to, vai tajā iekļautās cenas atbilst reālajai tirgus situācijai. Esam gatavi pārbaudīt Jūsu tāmi visīsākajos termiņos (sākot no vienas dienas).

Būvdarbu apjomu sagatavošana un pārbaude

Būvdarbu apjoms – veicamo būvdarbu daudzuma kvantitatīvais rādītājs, kas noteikts projekta dokumentācijā un atspoguļo detalizētu un precīzu veicamo darbu aprakstu, konstrukciju, materiālu, mehānismu raksturojumu un daudzumu būvprojekta īstenošanai. Būvdarbu apjomu sagatavošana ir laikietilpīgākā un nozīmīgākā tāmēšanas darba daļa. Nepareizi aprēķināti būvdarbu apjomi, nepieminēti darbi vai būvizstrādājumu raksturojums var novest pie papildus izmaksām.
Mūsu uzņēmums piedāvā kvalitatīvu būvdarbu apjomu sastādīšanu, kā arī jau sastādītu apjomu pārbaudi vai apjomu pārbaudi pēc būvdarbu veikšanas.